แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 37

1. Press Release ประจำเดือนมิถุนายน 2566 

  • CPI Monthly Report 06.2023 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) 
  • PPI Monthly Report 06.2023 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) 
  • CMI Monthly Report 06.2023 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) 
  • CCI Monthly Report 06.2023 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) 

2. Infographic

  • Infographic_Press Release_ประจำเดือนมิถุนายน 2566 
  • Infographic_CPI_ประจำเดือนมิถุนายน 2566 
  • Infographic_PPI_ประจำเดือนมิถุนายน 2566 
  • Infographic_CMI_ประจำเดือนมิถุนายน 2566 
  • Infographic_CCI_ประจำเดือนมิถุนายน 2566 
  • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนพฤษภาคม 2566