แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 113

1. ภาวะการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (Press Release) 
2. Thailand International Trade on พฤษภาคม 2023 (Press Release) 
3. เอกสารนำเสนอ (Presentation) 
4. ตารางสถิติ
    4.1 การส่งออกมูลค่าล้านเหรียญ   
    4.2 การส่งออกมูลค่าล้านบาท   
    4.3 ตารางสินค้าส่งออกสำคัญ   
   4.4 ตารางตลาดส่งออกสำคัญ    
   4.5 ตารางโครงสร้างนำเข้า   
5. รวมตารางสถิติ 
6. อินโฟกราฟิก คลิก