แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 355

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ภาวะการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2566 (Press Release) 
    คลิกที่นี่ : 
2. Thailand International Trade on June 2023 (Press Release) 
    Click Here : 
3. เอกสารนำเสนอ (Presentation) 
    คลิกที่นี่ : 
4. ตารางสถิติ
4.1 การส่งออกมูลค่าล้านเหรียญ  
    PDF : 
    Excel : 
4.2 การส่งออกมูลค่าล้านบาท    
    PDF : 
    Excel : 
4.3 ตารางสินค้าส่งออกสำคัญ    
    PDF : 
    Excel : 
4.4 ตารางตลาดส่งออกสำคัญ     
    PDF : 
    Excel : 
4.5 ตารางโครงสร้างนำเข้า         
    PDF : 
    Excel : 
5. รวมตารางสถิติ
    คลิกที่นี่ : 
6. อินโฟกราฟิก
    คลิกที่นี่ :