แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 73

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 

  • CPI Monthly Report 07.2023 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) 
  • PPI Monthly Report 07.2023 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) 
  • CMI Monthly Report 07.2023 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) 
  • CCI Monthly Report 07.2023 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) 

2. Infographic

  • Infographic_Press Release_ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
  • Infographic_CPI_ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
  • Infographic_PPI_ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
  • Infographic_CMI_ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
  • Infographic_CCI_ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
  • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนมิถุนายน 2566