แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 357

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : 

  • CPI Monthly Report 08.2023 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) : 
  • PPI Monthly Report 08.2023 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) : 
  • CMI Monthly Report 08.2023 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) : 
  • CCI Monthly Report 08.2023 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) : 

2. Infographic

  • Infographic_Press Release_ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : 
  • Infographic_CPI_ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : 
  • Infographic_PPI_ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : 
  • Infographic_CMI_ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : 
  • Infographic_CCI_ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : 
  • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 :