แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 1,424

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนกันยายน 2566

1. ภาวะการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2566 (Press Release) คลิกที่นี่ : 

2. Thailand International Trade on September 2023 (Press Release) Click Here : 

3. เอกสารนำเสนอ (Presentation) คลิกที่นี่ : 

4. ตารางสถิติ

4.1 การส่งออกมูลค่าล้านเหรียญ  

PDF : 

Excel : 

4.2 การส่งออกมูลค่าล้านบาท    

PDF : 

Excel : 

4.3 ตารางสินค้าส่งออกสำคัญ    

PDF : 

Excel : 

4.4 ตารางตลาดส่งออกสำคัญ      

PDF : 

Excel : 

4.5 ตารางโครงสร้างนำเข้า          

PDF : 

Excel : 

5. รวมตารางสถิติ    คลิกที่นี่ : 

6. อินโฟกราฟิก    คลิกที่นี่ :