แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 459

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนตุลาคม 2566 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนตุลาคม 2566 : 

  • CPI Monthly Report 10.2023 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) : 
  • PPI Monthly Report 10.2023 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) : 
  • CMI Monthly Report 10.2023 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) : 
  • CCI Monthly Report 10.2023 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) : 

2. Infographic

  • Infographic_Press Release_ประจำเดือนตุลาคม 2566 : 
  • Infographic_CPI_ประจำเดือนตุลาคม 2566 : 
  • Infographic_PPI_ประจำเดือนตุลาคม 2566 : 
  • Infographic_CMI_ประจำเดือนตุลาคม 2566 : 
  • Infographic_CCI_ประจำเดือนตุลาคม 2566 : 
  • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนกันยายน 2566 :