แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 2,556

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนตุลาคม 2566

1. ภาวะการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2566 (Press Release) คลิกที่นี่ : 
2. Thailand International Trade on October 2023 (Press Release) Click Here : 
3. เอกสารนำเสนอ (Presentation) คลิกที่นี่ : 
4. ตารางสถิติ
4.1 การส่งออกมูลค่าล้านเหรียญ  

PDF : 

Excel : 
4.2 การส่งออกมูลค่าล้านบาท    

PDF : 

Excel : 
4.3 ตารางสินค้าส่งออกสำคัญ    

PDF : 

Excel : 
4.4 ตารางตลาดส่งออกสำคัญ      

PDF : 

Excel : 
4.5 ตารางโครงสร้างนำเข้า          

PDF : 

Excel : 
5. รวมตารางสถิติ    คลิกที่นี่ : 
6. อินโฟกราฟิก    คลิกที่นี่ :