แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 498

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : 

  • CPI Monthly Report 11.2023 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) : 
  • PPI Monthly Report 11.2023 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) : 
  • CMI Monthly Report 11.2023 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) : 
  • CCI Monthly Report 11.2023 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) : 

2. Infographic

  • Infographic_Press Release_ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : 
  • Infographic_CPI_ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : 
  • Infographic_PPI_ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : 
  • Infographic_CMI_ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : 
  • Infographic_CCI_ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : 
  • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนตุลาคม 2566 :