แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 778

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนธันวาคม 2566 : 

 • CPI Monthly Report 12.2023 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) : 
 • ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย และอัตราการเปลี่ยนแปลง ปี 2566 : 
  • กรุงเทพและปริมณฑล : 
  • ภาคกลาง : 
  • ภาคเหนือ : 
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
  • ภาคใต้ : 
 • PPI Monthly Report 12.2023 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) : 
 • CMI Monthly Report 12.2023 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) : 
 • CCI Monthly Report 12.2023 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) : 

2. Infographic

 • Infographic_Press Release_ประจำเดือนธันวาคม 2566 : 
 • Infographic_CPI_ประจำเดือนธันวาคม 2566 : 
 • Infographic_PPI_ประจำเดือนธันวาคม 2566 : 
 • Infographic_CMI_ประจำเดือนธันวาคม 2566 : 
 • Infographic_CCI_ประจำเดือนธันวาคม 2566 : 
 • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 :