แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 867

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2567 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนมกราคม 2567 : 

 • CPI Monthly Report 01.2024 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) : 
 • ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย และอัตราการเปลี่ยนแปลง ปี 2567 :  
  • กรุงเทพและปริมณฑล : 
  • ภาคกลาง : 
  • ภาคเหนือ : 
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
  • ภาคใต้ : 
 • PPI Monthly Report 01.2024 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) : 
 • CMI Monthly Report 01.2024 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) : 
 • CCI Monthly Report 01.2024 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) : 

2. Infographic

 • Infographic_Press Release_ประจำเดือนมกราคม 2567 : 
 • Infographic_CPI_ประจำเดือนมกราคม 2567 : 
 • Infographic_PPI_ประจำเดือนมกราคม 2567 : 
 • Infographic_CMI_ประจำเดือนมกราคม 2567 : 
 • Infographic_CCI_ประจำเดือนมกราคม 2567 : 
 • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนธันวาคม 2566 :