แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 695

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนเมษายน 2567 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนเมษายน 2567 :  

 • CPI Monthly Report 04.2024 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) :  
 • ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย และอัตราการเปลี่ยนแปลง ปี 2567 :    
  • ประเทศไทย :  
  • กรุงเทพและปริมณฑล :  
  • ภาคกลาง :  
  • ภาคเหนือ :  
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  
  • ภาคใต้ :  
 • PPI Monthly Report 04.2024 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) :  
 • CMI Monthly Report 04.2024 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) :  
 • CCI Monthly Report 04.2024 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) :  

2. Infographic

 • Infographic_Press Release_ประจำเดือนเมษายน 2567 :  
 • Infographic_CPI_ประจำเดือนเมษายน 2567 :  
 • Infographic_PPI_ประจำเดือนเมษายน 2567 :  
 • Infographic_CMI_ประจำเดือนเมษายน 2567 :  
 • Infographic_CCI_ประจำเดือนเมษายน 2567 :  
 • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนมีนาคม 2567 :