แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 759

เอกสารแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย

1. Press Release ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 :  

 • CPI Monthly Report 05.2024 (ดัชนีราคาผู้บริโภค) :  
 • ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย และอัตราการเปลี่ยนแปลง ปี 2567 :  
  • ประเทศไทย :  
  • กรุงเทพและปริมณฑล :  
  • ภาคกลาง :  
  • ภาคเหนือ :  
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  
  • ภาคใต้ :  
 • PPI Monthly Report 05.2024 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) :  
 • CMI Monthly Report 05.2024 (ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง) :  
 • CCI Monthly Report 05.2024 (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) :  

2. Infographic

 • Infographic_Press Release_ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 :  
 • Infographic_CPI_ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 :  
 • Infographic_PPI_ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 :  
 • Infographic_CMI_ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 :  
 • Infographic_CCI_ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 :  
 • Infographic_XMPIs_ประจำเดือนเมษายน 2567 :