Image Description
รับสมัครงาน

ประกาศ สนค. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
แชร์:

ผู้เข้าชมทั้งหมด: 0

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสาร :