กวาวเครือขาว...สมุนไพรอัตลักษณ์ความเป็นไทย

กวาวเครือขาว...สมุนไพรอัตลักษณ์ความเป็นไทย

avatar

Administrator


493


หมวดหมู่:

<p><strong>ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:&nbsp;</strong><a href="https://uploads.tpso.go.th/2566-11-17 ข่าว กวาวเครือขาว.pdf" target="_blank">2566-11-17 ข่าว กวาวเครือขาว.pdf</a></p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;นายพูนพงษ์&nbsp;นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.&nbsp;ในฐานะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร&nbsp;ได้ศึกษาข้อมูลสมุนไพรกวาวเครือขาว&nbsp;(Pueraria&nbsp;Mirifica)&nbsp;ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้&nbsp;มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ กวาวเครือขาวถูกใช้เป็นยาแผนไทยมาเป็นเวลานาน&nbsp;ซึ่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ได้กำหนดให้กวาวเครือขาวอยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลักดันให้เป็น&nbsp;Herbal Champion&nbsp;หรือสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงของไทย</p>

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม: 

          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ในฐานะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ได้ศึกษาข้อมูลสมุนไพรกวาวเครือขาว (Pueraria Mirifica) ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ กวาวเครือขาวถูกใช้เป็นยาแผนไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ได้กำหนดให้กวาวเครือขาวอยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลักดันให้เป็น Herbal Champion หรือสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงของไทย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566