กระทรวงพาณิชย์เตรียมเซ็น MOU ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ เพื่อยกระดับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเซ็น MOU ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ เพื่อยกระดับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

avatar

Administrator


76


<p><strong>ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:&nbsp;</strong><a href="https://uploads.tpso.go.th/กระทรวงพาณิชย์เตรียมเซ็น MOU ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ.pdf" target="_blank">กระทรวงพาณิชย์เตรียมเซ็น MOU ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ.pdf</a></p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่านายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ข้อมูล ราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค &ndash; บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์กับ 15 องค์กร ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค และวัสดุก่อสร้างรายสำคัญของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง 9 ราย ประกอบด้วย บริษัท เอก &ndash; ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด รวมทั้งผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท เมกา โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า และจากข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบการ ได้เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเป็นสาธารณะอยู่แล้ว ประกอบกับมีเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยในการจัดส่งข้อมูล ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลราคาดังกล่าว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องข้อมูลมีความหลากหลาย ประสิทธิภาพของข้อมูลราคาที่เพิ่มขึ้น มีการจัดส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามากยิ่งขึ้น<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม: 

         นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่านายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ข้อมูล ราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค – บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
          การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์กับ 15 องค์กร ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค และวัสดุก่อสร้างรายสำคัญของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง 9 ราย ประกอบด้วย บริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด รวมทั้งผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท เมกา โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
          ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า และจากข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบการ ได้เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเป็นสาธารณะอยู่แล้ว ประกอบกับมีเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยในการจัดส่งข้อมูล ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลราคาดังกล่าว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องข้อมูลมีความหลากหลาย ประสิทธิภาพของข้อมูลราคาที่เพิ่มขึ้น มีการจัดส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามากยิ่งขึ้น
          

เผยแพร่เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567