สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจของไทย และผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจ

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจของไทย และผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจ

avatar

Administrator


257


<p style="text-align:center"><strong>สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจของไทย และผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจ</strong></p>

<p>ดาวน์โหลดไฟล์ :&nbsp;<a href="https://uploads.tpso.go.th/รายงานการศึกษาหนี้ต่อเศรษฐกิจไทย.pdf" target="_blank">รายงานการศึกษาหนี้ต่อเศรษฐกิจไทย.pdf</a></p>

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจของไทย และผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567