ก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ทางเลือกใหม่แห่งอนาคต

ก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ทางเลือกใหม่แห่งอนาคต

avatar

Administrator


109


<p><strong>ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:&nbsp;</strong><a href="https://uploads.tpso.go.th/Factsheet - เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ.pdf" target="_blank">Factsheet - เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ.pdf</a></p>

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม: 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567