“สุชาติ” ยก สนค. Think Tank กระทรวงฯ สานต่อนโยบายภูมิธรรม 5 ด้าน ‘ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย’

“สุชาติ” ยก สนค. Think Tank กระทรวงฯ สานต่อนโยบายภูมิธรรม 5 ด้าน ‘ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย’

avatar

Administrator


110


<p><strong>ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม:&nbsp;</strong><a href="https://uploads.tpso.go.th/“สุชาติ” ยก สนค. Think Tank กระทรวงฯ.pdf" target="_blank">&ldquo;สุชาติ&rdquo; ยก สนค. Think Tank กระทรวงฯ.pdf</a></p>

<p><br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รมช.พณ.สุชาติ นำคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยเข้าเยี่ยม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมสานต่อนโยบายรมว.ภูมิธรรม 5 ด้าน มอบ สนค. เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์ &nbsp;ช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า&nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ว่า &ldquo;ตนมีความยินดีที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ให้ดูแลรับผิดชอบ สนค. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการของกระทรวงพาณิชย์ และถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีหน้าที่ชี้ทิศทางด้านเศรษฐกิจการค้าของไทย</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ซึ่งจากที่รับฟังรายงานจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค) ว่า สนค. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการชี้นำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ, ศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ&nbsp;และมาตราการทางการค้าที่สำคัญ , จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางการค้าเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์, เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ในด้านต่าง ๆ</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; จึงขอให้ สนค. ช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนนโยบาย 5 ด้าน ที่ท่านภูมิธรรมได้เคยมอบหมายให้ สนค. ดำเนินการเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบด้วย&nbsp;</p>

<p style="margin-left:40px">ด้านที่ 1: ยึดแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม&nbsp;<br />
ด้านที่ 2: วิเคราะห์แนวทางการผลักดันการส่งออก &ldquo;สินค้าระดับรอง&rdquo; สู่การส่งออกที่เพิ่มขึ้น<br />
ด้านที่ 3: เจาะลึกการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงรุกให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน<br />
ด้านที่ 4: เสริมแกร่ง &ldquo;SMEs &ndash; เกษตรกร&rdquo;เฟ้นหาตัวจริงดันส่งออก และใช้นวัตกรรมภาคเกษตร<br />
ด้านที่ 5: ยกระดับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; นอกจากนี้ นายสุชาติ ยังกล่าวว่า &ldquo;สนค. เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญมากในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า งานของทุกท่านจึงมีคุณค่ามาก หากมีข้อติดขัดหรือปัญหาประการใด ตนและคณะทำงานยินดีและพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และประสานงานแต่ละหน่วยงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนค. ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจจริง ดูแลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป&rdquo;</p>

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม: 


          รมช.พณ.สุชาติ นำคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยเข้าเยี่ยม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมสานต่อนโยบายรมว.ภูมิธรรม 5 ด้าน มอบ สนค. เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์  ช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า 

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ว่า “ตนมีความยินดีที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ให้ดูแลรับผิดชอบ สนค. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการของกระทรวงพาณิชย์ และถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีหน้าที่ชี้ทิศทางด้านเศรษฐกิจการค้าของไทย

          ซึ่งจากที่รับฟังรายงานจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค) ว่า สนค. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการชี้นำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ, ศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ และมาตราการทางการค้าที่สำคัญ , จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางการค้าเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์, เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ในด้านต่าง ๆ

          จึงขอให้ สนค. ช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนนโยบาย 5 ด้าน ที่ท่านภูมิธรรมได้เคยมอบหมายให้ สนค. ดำเนินการเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบด้วย 

ด้านที่ 1: ยึดแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้านที่ 2: วิเคราะห์แนวทางการผลักดันการส่งออก “สินค้าระดับรอง” สู่การส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ด้านที่ 3: เจาะลึกการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงรุกให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านที่ 4: เสริมแกร่ง “SMEs – เกษตรกร”เฟ้นหาตัวจริงดันส่งออก และใช้นวัตกรรมภาคเกษตร
ด้านที่ 5: ยกระดับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

          นอกจากนี้ นายสุชาติ ยังกล่าวว่า “สนค. เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญมากในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า งานของทุกท่านจึงมีคุณค่ามาก หากมีข้อติดขัดหรือปัญหาประการใด ตนและคณะทำงานยินดีและพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และประสานงานแต่ละหน่วยงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนค. ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจจริง ดูแลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป”

เผยแพร่เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2567