โครงการ Digital Technology Era (Episode III - Influencer Marketing Automation Platform)

โครงการ Digital Technology Era (Episode III - Influencer Marketing Automation Platform)

avatar

Administrator


71


<div style="overflow:hidden; padding-bottom:56.25%; position:relative"><iframe height="314" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTPSO.MOC%2Fvideos%2F914418787364313%2F&amp;width=1280" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; overflow: hidden;" width="1280"></iframe></div>

<p style="text-align:center"><strong>โครงการ Digital Technology Era</strong></p>

<p style="text-align:center"><strong>(Episode III - Influencer Marketing Automation Platform)</strong></p>

<p style="text-align:center">ติดต่อสอบถามรายละเอียด: คุณเพ็ญวนา 02-507-7891</p>

<p style="text-align:center"><a href="https://uploads.tpso.go.th/Poster Ep3.pdf" target="_blank">Poster Ep3.pdf</a></p>

<p style="text-align:center">ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสัมนา&nbsp;<a href="https://uploads.tpso.go.th/Tellscore for กระทรวงพาณิชย์- Creator-Influencer Trends 2025 (1)_1.pdf" target="_blank">Tellscore for กระทรวงพาณิชย์- Creator-Influencer Trends 2025 (1)_1.pdf</a></p>

โครงการ Digital Technology Era

(Episode III - Influencer Marketing Automation Platform)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด: คุณเพ็ญวนา 02-507-7891

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสัมนา 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567